WebZdarma.cz

EVOLUČNÍ ALGORITMY

Naleznete zde referát, který jsem měl na přednášku evoluční algoritmy na MFF UK.
Dále jsou k dispozici vzorové příklady k mé diplomové práci a k tomu text (Ivo Peterka, Genetické algoritmy (dipl. práce učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů aprobace matematika-informatika), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, duben 1999).
GA ve formování koalic (Anglicky) - Evolutionary Techniques in Coalition Formation in MAS: Doktorské minimum (basic thesis of PhD. work) (Peterka, I., Evolutionary Techniques in Coalition Formation in Multi-agent Systems. [Research Report]. Prague : CTU FEE, Department of Cybernetics, The Gerstner Laboratory, 2002. GL 153/02. 17 p. ISSN 1213-3000). Stručně na (briefly at) Poster 2002 (Peterka, I.,Evolutionary Techniques in Coalition Formation in MAS. In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. Prague : CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2002, p. 37.)


Informujte mě prosím o jakýchkoliv chybách a nedostatcích.

Odkazy na lidi zabývající se evolučními technikami:
RNDr. František Mráz, vedoucí mé diplomové práce.
Mgr. Roman Neruda, CSc., přednáší evoluční techniky na MFF UK.
Doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc., můj školitel na FEL ČVUT.
Ing. Jiří Kubalík, PhD. - nedávno obhájená PhD. práce na FEL ČVUT, týkající se genetického programování.
Poslední dva linky mohou být proměnlivé. Oba odkazy naleznete zde.
[CNW:Counter]